Dentiso

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas targów Krakdent 2018.

Dostarczamy materiały ortodontyczne od 2009 r.


Witamy w nowej odsłonie. Na adresy e-mailowe zarejestrowane w naszym systemie wysłaliśmy nowe hasła dostępu

Dentiso Orthodontics.

Competitive supplier of orthodontic materials and instruments.